Zimný výpredaj!

Všeobecné obchodné podmienky

Linoexpress.com/ (ďalej len „my“, „nás“, „naše“, „našej“, „nášmu“ atď.) je internetový obchod vo vlastníctve ECTCEU d.o.o. (ďalej len „my“, „nás“, „naše“, „našej“, „nášmu“ atď.), ktorý funguje v súlade so zákonom o elektronickom obchode a so všetkými inými príslušnými zákonmi a predpismi v Európskej únii. Návštevou alebo kúpou v našom internetovom obchode prijímate podmienky používania uvedené nižšie. Prečítajte si ich pozorne a oboznámte sa s pravidlami, ktoré uplatňujeme. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny a doplnky k týmto Podmienkam používania bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Vyhlásenie o ochrane súkromia

V mene nášho internetového obchodu sa zaväzujeme chrániť súkromie všetkých našich zákazníkov v súlade s (GDPR) zákonom a predpismi v Európskej únii a ustanoveniami uvedenými v miestnej legislatíve. Zhromažďujeme iba nevyhnutné základné údaje o zákazníkoch / používateľoch a údaje potrebné na podnikanie a informovanie používateľov v súlade s dobrými obchodnými postupmi a za účelom poskytovania kvalitných služieb. Zákazníkom poskytujeme možnosť výberu, vrátane možnosti rozhodnúť sa, či chcú alebo nechcú byť vymazaní zo zoznamov adries používaných pri marketingových kampaniach. Všetky údaje o používateľoch / zákazníkoch sa prísne uchovávajú a sú k dispozícii iba zamestnancom, ktorí tieto údaje nevyhnutne potrebujú na vykonávanie práce. Všetci zamestnanci našej spoločnosti (a obchodní partneri) sú zodpovední za dodržiavanie zásady ochrany súkromia.

 

Ceny
Všetky ceny produktov uvedené na stránke sú so započítanou DPH. Zaväzujeme sa akceptovať každú cenu, za ktorú ste uskutočnili nákupnú objednávku, bez ohľadu na to, či sa cena produktu od založenia nákupnej objednávky zmenila. Máme však právo zrušiť nákupnú objednávku zaslaním e-mailového oznámenia spotrebiteľovi, ak došlo k hrubej chybe pri stanovení ceny na stránke. Faktúru pri nákupe dostanete v elektronickom formáte na e-mailovú adresu, ktorú ste pri nákupe uviedli.

 

Duševné vlastníctvo

Obsah zobrazený na tomto webe, akým sú stránky, dizajnové prvky (tlačidlá, ikony atď.), texty, fotografie, logá, zvukové nahrávky a softvér sú naším vlastníctvom alebo vlastníctvom našich partnerov a nemožno ich používať bez nášho predchádzajúceho súhlasu. Ak si myslíte, že obsah, ktorý je na našej webovej stránke je Váš a že bol zneužitý, prosíme Vás kontaktujte nás z dôvodu určovania duševného vlastníctva. Všetky informácie dostupné na tejto webovej stránke slúžia iba na informačné účely, nesmú byť použité na komerčné účely alebo distribuované tretím stranám.

 

Komentáre, komunikácia a ďalší obsah zanechaný návštevníkmi

Návštevníci môžu komentovať výrobky a odosielať e-maily na náš e-mail. Máme právo nezverejňovať komentáre, ktoré sú zlomyseľné, obsahujú neslušné vyhlásenia, šíria nenávisť a akýmkoľvek spôsobom ohrozujú práva iných. Takéto komentáre budú bez predchádzajúceho upozornenia odstránené. Odcudzenie identity a registrácia na e-mailovú adresu niekoho iného nie sú povolené. Proti takýmto aktivitám môžeme začať príslušné zákonné konanie

 

Opisy produktov

Je v našom záujme čo najpresnejšie opísať všetky produkty. Nezaručujeme však, že všetky informácie poskytované o produkte sú presné, úplné, spoľahlivé a bezchybné. Ak sa produkt, ktorý ste si kúpili, líši od údajov uvedených na webovej stránke, môžete ho vrátiť v nepoškodenom stave s kompletným vybavením, ktoré bolo s ním dodané, a my Vám vrátime peniaze.

 

Pracovná doba

Naša pracovná doba je od 9 do 17 hodín 5 dní v týždni (pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok). V prípade technických problémov alebo počas pravidelnej údržby môže byť stránka kratšiu dobu nedostupná, o čom budete informovaní.

 

Zmena (aktualizácia) údajov na webe

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť informácie zobrazené na ktorejkoľvek stránke webu bez predchádzajúceho upozornenia. Návštevníci webových stránok nemajú právo jednostranne meniť podmienky používania a akákoľvek prípadná zmena je neplatná, vyjmúc prípadu, keď sa obe strany písomne ​​dohodnú.

 

Iné

Čiastočná alebo úplná neuplatniteľnosť alebo nezákonnosť určitého ustanovenia týchto Podmienok používania nebude mať vplyv na platnosť iných ustanovení, ktoré zostávajú vcelku účinné. Neuplatniteľné alebo nezákonné ustanovenie bude nahradené iným zodpovedajúcim ustanovením. Súhlasíte s tým, že nemôžete previesť svoje práva a povinnosti podľa týchto Podmienok používania na tretie strany bez nášho výslovného písomného súhlasu.